Vaše starosti s ochranou osôb a majetku sa stanú našimi

Sme profesionáli v tom čo robíme. Poskytujeme komplexné služby od analýzy, návrhu až po realizáciu v oblasti strážnej, detektívnej a technickej služby.

Profil spoločnosti

Primárne sa zameriavame na poskytovanie bezpečnostných služieb, s čím úzko súvisí zameranie bezpečnostnej politiky, personálneho manažmentu, materiálno technického a IT zabezpečenia a vybavenia spoločnosti.

Jedným z hlavných zámerov našej spoločnosti nie je súťažiť so spoločnosťami poskytujúcimi totožné služby v počte zamestnancov, regionálnych pobočiek, zákazníkov, strážených objektov, v objemoch hodín a pod. Od súkromných bezpečnostných služieb na trhu sa chceme odlíšiť najmä kvalitou poskytovaných služieb a špecifickými metódami ich poskytovania.

Naším zámerom a špecifikom je poskytovanie komplexných služieb našim klientom v oblasti ich bezpečnostnej politiky zameranej na vytváranie, realizovanie a optimalizáciu systémových riešení ochrany ich majetku a záujmov, a to najmä poskytovaním:

Poradenstvo

Návrh realizácie a optimalizácia systémových riešení v oblasti ochrany a majetku

Analýzy

Spracujeme vám: Analýzy bezpečnostných rizík. Analýzy bezpečnostných incidentov, príčin a podmienok ich vzniku, skúmaním a návrhom vyvodenia trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti za vzniknuté škody

Riešenia

Návrh a riešenia prevencie vzniku bezpečnostných incidentov. Návrhov riešenia prevencie vzniku bezpečnostných incidentov

Potrebné Licencie, Osvedčenia

Licencia

Detektívna služba

Licencia

Strážna služba

Licencia

Technická služba

ISO

STN EN ISO 9001:2016/EN ISO:2015

ISO

ISO 37001:2016

ISO

STN ISO/IEC 27001:2014

Licencia

Zbrojná

Ponúkame vám spoluprácu v oblastiach

Strážna služba

ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 3 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie poskytujeme ochranu majetku na verejnosti prístupných a verejnosti neprístupných miestach, fyzickú ochranu osôb, ochranu majetku a osôb pri preprave, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore.

Detektívna služba

ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 4 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie hľadanie osôb a majetku, získavanie údajov slúžiacich ako dôkazný prostriedok v súdnom alebo správnom konaní, získavanie údajov o osobnom stave a fyzickom konaní osôb, právnických osôb a ich majetkových pomeroch, získavanie informácií súvisiacich s vymáhaním pohľadávok, získavanie údajov a informácií o konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Technická služba

ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích a poplachových systémov, zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osôb v chránených objektoch.

Dohľadové centrum

služba, ktorú poskytujeme na základe licencie na poskytovanie detektívnej služby. Zabezpečuje nepretržitý 24 hodinový dohľad zamestnancami SBS nad monitorovaným priestorom v chránenom objekte. Na základe bezpečnostného protokolu našej spoločnosti, je zamestnanec inštruovaný ako kooperovať s pracovníkmi strážnej služby na objekte alebo s mobilnou výjazdovou jednotkou, prípadne hliadkami Policajného zboru. Dohľadové centrum umožňuje predchádzať neoprávneným vniknutiam do objektov, škodovým udalostiam, vandalizmu a trestným činom v chránenom objekte. Je vybavené High Tech technológiou pre komunikáciu s kamerovými a elektronickými zabezpečovacími systémami. Nepretržitá prevádzka je zaručená duplicitným internetovým pripojením, UPS záložným zdrojom a elektrickým generátorom.

Naši spokojní zákazníci

PREFA invest, a.s.

Stavebníctvo

INVITA, s.r.o.

Hutníctvo

Statistický úrad

Štátna správa

TAURIS, a.s.

Potravinárstvo

RYBA Košice, s.r.o.

Potravinárstvo

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Stavebníctvo

DEDÁK & Partners, s.r.o.

Právne činnosti

Spokojní zákazníci

120

Zamestnancov

7

Rokov praxe

50+

Zákazníkov

Kontaktujte nás, alebo navštívte radi vám poradíme

Telefón

0915 369 309


 

Slovenská ochranná spoločnosť s.r.o., IČO: 46369244, DIČ: 2023342530, IČ DPH: SK2023342530, ORSR: Žilina oddiel: Sro, vložka č. 55384/L